Attwalita' Franġiskana

23.11.2016 09:15
San Franġisk huwa dak li jaf li l-isem t’Alla huwa Ħniena għax kien hu l-ewwel wieħed li għamel esperjenza tagħha. Hu stess jgħid li għamel esperjenza ta’ dnubiet. Jgħidilna fi Testment : “Meta jien...
27.09.2016 22:54
Seafarer to Priest Many people often remain astonished to hear that in our Maltese Franciscan Order we have an ex-seafarer. Fr Colin Sammut OFM Conv, in this interview shares with us his experience...
19.09.2016 23:50
Illum, it-Tlieta, 20 ta' Settembru Papa Franġisku ser iqatta' ġurnata fil-Belt ta' San Franġisk biex jagħlaq il-konvenju: "Għatx għall-Paċi - Reliġjonijiet u Kulturi fi djalogu". Dan...
13.09.2016 14:15
Il-Fraternita' - Karatteristika Franġiskana Il-Ħajja Reliġjuża, kif naħseb li tafu mhix ħajja li tingħax b'mod individwali. Il-Ħajja Franġiskana tpoġġi aċċent qawwi fuq dik li hi l-ħajja fraterna....
13.09.2016 12:00
In-Novizzjat huwa żmien intens ħafna fejn min ikun iddeċieda għall-ħajja reliġjuża jidħol fil-profondita’ ta’ dik li hija il-Ħajja Franġiskana. B’mod intens u profond tiġi studjata ir-regola ta’ San...
13.09.2016 11:47
Minn kriminal għal saċerdot... Illum Daniel Marie huwa Saċerdot Franġiskan Konventwal ta’ 59 sena. Huwa il-Gwardjan (superjur) tal-kunvent ta’ Sant’ Antnin (www.saintantoine.info) tal-Franġiskani...
13.09.2016 09:21
il-Martri Eroj ta' Auschwitz F’għeluq il-75 sena mill-martirju ta’ San Massimiljan M. Kolbe, hawn hi l-ġrajja kif seħħ dan miktuba minn xhud li ra b’għajnejh. “Dak iż-żmien kont segretarju u...
13.09.2016 09:20
Klara u Franġisku - Imħabba Spiritwali L-imħabba għal Kristu u l-fidi fl-Ispirtu s-Santu mexxew lil Klara u lil Franġisk tul il-mixja tal-Vanġelu Fiż-żgħożija ferrieħa u bla ħsibijiet, żagħżugħa...
13.09.2016 09:19
Darba kont qed nikkoncelebra  f’quddiesa Sao Paolo, il-Brazil. Hija uzanza taghhom li qabel il-quddiesa kull sacerdot jghid ismu u minn fejn ikun gej. Kienu kollha kappillani u ghalqastant...

Isma' riflessjoni fuq il-Qari tal-ġurnata minn Fr. Jude Winkler OFM Conv.

Ikklikkja fuq l-istampa...