L-esperjenza Minuta b'minuta...Malta - Assisi - Ruma - 2013

Ser nirrakkonta l-ġrajja ta’ din l-esperjenza vokazzjonali. Faċli ħafna tikteb il-ġrajjiet li tkun għaddejt minnhom int, jew ikunu għaddew minnhom l-oħrajn. Imma mhux daqstant ieħor faċli tnizzel fil-kitba s-sentimenti li tkun ġarrabt f’dik l-esperjenza, jew biex tirrakkonta xi tkun ħassejt; dik hija l-vera esperjenza unika li jekk tkun ġarrabtha f’qalbek, tibqa’  ġġorra miegħek tul ħajtek kollha.

 

Patri Ġorg Żammit