F'dan l-Ispazju għandek issib il-Vanġelu tal-Ħadd, kif ukoll xi riflessjonijiet dwaru minn Patri Franġiskan.

Nawgurawlek li jservu biex tkompli tiskopri dak li Alla jixtieq jurik, fil-pjan tiegħu ta' mħabba għalik!

Il-Mulej jagħtik is-sliem!