Il-Ħamis wara t-Tieni Ħadd tar-Randan

Il-kejl li bih inkejlu aħna, jitkejjel lilna, qrajna ftit jiem ilu fil-Vanġelu. U hekk ġralu dan ir-raġel tal-parabbola tal-lum. F'ħajtu, kellu ħafna okkazjonijiet fejn seta' juri l-imħabba tiegħu mal-fqajjar Lazzru. Alla stess kien quddiemu, iżda għażel lilu nnifsu. L-imħabba ma tistax tkun sħiħa jekk ma ssibx il-milja tagħha fl-oħrajn. L-indifferenza ma tħallix spazju għall-imħabba u ġġib magħha sterilità . Ġesù llum jurina li l-bniedem għandu jgħix ħajtu mhux għalih innfsu iżda għall-oħrajn u jidħol f'relazzjoni mal-oħrajn. L-imħabba għandha bżonn l-għemil u mhux kliem biss.

Mulej aħfirli meta ħabbejt bil-kliem biss. Fakkarni li li tippriedka hija l-iktar ħaġa faċli...jkun fadal triq sħiħa biex tgħix! 

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-Fariżej: “Kien hemm raġel għani, jilbes il-porpra u għażel mill-ifjen; l-hena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed fqir jismu Lazzru, li kellu ġismu ġerħa waħda, kien imur jinxteħet ħdejn il-bieb ta’ daru, bix-xewqa li jixba’ b’dak li jaqa’ mill-mejda tal-għani. Sa l-klieb kienu jmorru jilagħqu l-ġrieħi tiegħu.

Ġara li l-fqir miet, u l-anġli ħaduh fi ħdan Abraham. Imbagħad miet ukoll l-għani, u difnuh. Dan, kif sab ruħu fi tbatijiet ħorox f’Art l-Imwiet, rafa’ ħarstu, u mill-bogħod lemaħ lil Abraham, b’Lazzru fi ħdanu. U għolla leħnu u qallu: “Missier Abraham, ikollok ħniena minni u ibgħat lil Lazzru jbill tarf sebgħu fl-ilma ħa jtaffili n-nixfa li għandi fi lsieni, għax qiegħed ninħaqar wisq f’dan in-nar”.

Qallu Abraham: “Ibni, ftakar li t-tajjeb tiegħek irċevejtu f’ħajtek; hekk ukoll Lazzru, il-ħażin irċevieh f’ħajtu. Imma issa hu hawnhekk qiegħed jitfarraġ, waqt li inti qiegħed tbati. Barra minn dan, hemm vojt bla qjies bejnkom u bejnna, biex min ikun irid jaqsam minn hawn għal għandkom ma jkunx jista’, u anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna”.

Qallu l-għani: “Mela nitolbok, missier, ibagħtu f’dar missieri, għax għandi ħames aħwa, ħalli jagħmlilhom twissija kif imiss, li ma jmorrux huma wkoll jiġu f’dan il-post ta’ tbatijiet ħorox!”. Qallu Abraham: “Għandhom lil Mosè u l-Profeti; jisimgħu lilhom”. Qallu dak: “Le, missier Abraham, imma jekk imur għandhom xi ħadd millimwiet, jindmu”. Iżda wieġbu Abraham: “Jekk ma jisimgħux lil Mosè u l-Profeti, anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu