Il-Martri tal-Imħabba

San Massimiljanu Kolbe, Saċerdot Franġiskan Konventwal
 

Segwina fuq facebook:

Attwalita' Franġiskana

18.07.2017 18:42
  L-ESPERJENZA TA' PATRI MARIO SANT ĠEWWA LONDRA             F'Novembru tas-sena 2014, il-ministru provinċjal, ġie avviċinat...
21.02.2017 22:37
Bħalissa għall-ħafna studenti huwa żmien l-eżamijiet u għalkemm żmien l-eżamijiet iġib miegħu xi ftit tensjoni; jkun għad jonqos tensjoni oħra; dik tar-riżultati. M’hemmx għalfejn ngħidu li...
21.02.2017 22:34
Il-Gestapo jħaffrulu għajnejh, jaqtawlu lsienu, jidfnuħ ħaj imma hu żamm is-sigriet sal-aħħar. Twieled fl-1907 f’Kerso (Illum Kroazja, imma dak iż-żmien Italja). Ġie deskritt bħala bniedem qasir,...
23.11.2016 09:15
San Franġisk huwa dak li jaf li l-isem t’Alla huwa Ħniena għax kien hu l-ewwel wieħed li għamel esperjenza tagħha. Hu stess jgħid li għamel esperjenza ta’ dnubiet. Jgħidilna fi Testment : “Meta jien...
27.09.2016 22:54
Seafarer to Priest Many people often remain astonished to hear that in our Maltese Franciscan Order we have an ex-seafarer. Fr Colin Sammut OFM Conv, in this interview shares with us his experience...
13.09.2016 14:15
Il-Fraternita' - Karatteristika Franġiskana Il-Ħajja Reliġjuża, kif naħseb li tafu mhix ħajja li tingħax b'mod individwali. Il-Ħajja Franġiskana tpoġġi aċċent qawwi fuq dik li hi l-ħajja fraterna....
13.09.2016 12:00
In-Novizzjat huwa żmien intens ħafna fejn min ikun iddeċieda għall-ħajja reliġjuża jidħol fil-profondita’ ta’ dik li hija il-Ħajja Franġiskana. B’mod intens u profond tiġi studjata ir-regola ta’ San...
13.09.2016 11:47
Minn kriminal għal saċerdot... Illum Daniel Marie huwa Saċerdot Franġiskan Konventwal ta’ 59 sena. Huwa il-Gwardjan (superjur) tal-kunvent ta’ Sant’ Antnin (www.saintantoine.info) tal-Franġiskani...
13.09.2016 09:21
il-Martri Eroj ta' Auschwitz F’għeluq il-75 sena mill-martirju ta’ San Massimiljan M. Kolbe, hawn hi l-ġrajja kif seħħ dan miktuba minn xhud li ra b’għajnejh. “Dak iż-żmien kont segretarju u...
13.09.2016 09:20
Klara u Franġisku - Imħabba Spiritwali L-imħabba għal Kristu u l-fidi fl-Ispirtu s-Santu mexxew lil Klara u lil Franġisk tul il-mixja tal-Vanġelu Fiż-żgħożija ferrieħa u bla ħsibijiet, żagħżugħa...

Segwi dak li jkun għaddej fil-Bażilika ta' San Franġisk ġewwa Assisi 

Ikklikkja fuq l-istampa u għamel like

 

Live

Mill-Kripta ta’ San Franġisk t’Assisi fejn jistrieħ il-ġisem tiegħu