Joqgħodu attenti li ma jitfixklux...

Ħalli l-aħwa kollha, kemm il-ministri u qaddejja u kemm l-oħrajn, joqogħdu attenti li ma jitfixklux minħabba d-dnub jew il-ħażen ta’ ħaddieħor, għax ix-xitan jixtieq iġarraf lil ħafna minħabba l-ħtija tal-oħrajn. Imma ħalli jgħinu spiritwalment lil dak li jkun dineb, mill-aħjar li jistgħu, għax mhux dawk li huma f'saħħithom, imma l-morda jeħtieġu t-tabib!  
 
San Franġisk t'Assisi