Atteġjamenti meħtieġa biex id-dixxerniment isir tajjeb

X’inhu meħtieġ biex wieħed jagħmel dixxerniment spiritwali tajjeb? Tal-inqas, min qed jiddixxerni jrid ikollu erba’ atteġġjamenti interni li joħorġu b’mod ċar fil-figura ta’ San Franġisk t’ Assisi. 

1. Intenzjoni Retta

2. Indifferenza tal-qalb

3. Tama ċerta li Alla se jwieġbu

4. Stennija