Għimmanu-El Alla magħna

Għimmanu-El: Din hija ċ-ċertezza li tmexxi lil ħajjitna - Li Alla hu magħna - li qatt mhu ser iħallina weħidna. Dan hu l-messaġġ li ried iwassal Patri Ġorġ Żammmit OFM Conv permezz ta' dawn il-ħmistax il-għanja reliġjuża. Tidher f'dawn l-għanjiet il-karba ħierġa mill-qalb tal-bniedem li jkun Alla li jmexxi lill-ħajjitna. Patri Ġorġ jirnexxielu jara l-id t' Alla taħdem anke fil-firda ikkaraterizzata mit-telfa ta' ħuna Patri Tonio Mifsud OFM Conv.
 
Ejjew permezz ta' dawn l-għanjiet aħna wkoll nitħeġġu fit-tama li Alla Hu, li għaliH għatxana ruħna, li aħna tiegħU, fiH ngħixu, fiH nitħarrku, fiH aħna.