Il-Kurċifiss li kellem lil San Franġisk t'Assisi

Il-bidu tal-Vokazzjoni tiegħu Franġisk minn Assisi jafha lil dan il-Kurċifiss. 
Jekk tixtieq tkun taf iktar dwar dan il-Kurċifiss u tingħaqad fit-talb ma' tnejn mill-aħwa Franġiskani Konventwali - P. Christian Borg u P. Allister Aquilina, nistednuk taraha il-video li ssib iktar 'l isfel f'din il-paġna. 
Il-Mulej jagħtik is-sliem